Reklamační řád

obchodní firmy
Ladislava Rotšeidlová - AROK
se sídlem Bořivojova 1136/45, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 13140779
DIČ: CZ6462010137
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl A, vložka 1544

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.arok.cz

Tento reklamační řád je výňatkem z platných obchodních podmínek obchodní firmy Ladislava Rotšeidlová - AROK.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne odstranitelná vada, má kupující, v závislosti na povaze této odstranitelné vady, při uplatnění záruky následující práva:

 • Právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
 • Právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
 • V případě nemožnosti postupů uvedených v předchozích dvou bodech má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne neodstranitelná vada, má kupující při uplatnění záruky následující práva:

 • Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné (dále jen odstoupení od kupní smlouvy reklamací), pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, tzn. zboží bylo již třikrát (3) reklamováno pro stejnou vadu, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 • Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci.

3. Kupující spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • Osobně na adrese provozovny prodávajícího.
 • Poštou na adrese provozovny prodávajícího. Je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 • E-mailem na adrese elektronické pošty prodávajícího eshop@arok.cz.

4. Kupující spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • Doklad o prodeji zboží (kupní smlouva, daňový doklad, faktura, záruční list).
 • Reklamované zboží s veškerým příslušenstvím.
 • Podrobný popis závady.

5. V provozovně prodávajícího je kupujícímu spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

6. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy reklamací lze uplatnit u prodávajícího v místě provozovny.

7. Reklamace se nevztahuje na tyto případy a nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití či uživatelskou příručkou, nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího nebo třetí osoby.
 • U reklamovaného zboží byl proveden nedovolený nebo neodborný zásah mimo autorizované servisní středisko.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno špatně provedenou instalací, provedenou kupujícím nebo třetí osobou.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno vlivem neodvratné události (živelné katastrofy).
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno skladováním nebo provozováním zboží ve vlhkém, prašném nebo jinak chemicky agresivním prostředí.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno vnikem cizích látek do zboží.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno připojením elektrického zařízení na jiné než předepsané napájecí napětí.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno mechanicky nebo nadměrným zatěžováním.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno nevhodným skladováním nebo používáním mimo teplotní rozmezí uvedené v návodu k obsluze.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno ve spojení s nestandardním nebo neoriginálním příslušenstvím.
 • Záruka se nevztahuje na snížení kapacity používáním baterií a akumulátorů dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží bylo způsobeno při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem zboží).

8. V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

9. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady činí bez zbytečného odkladu třicet (30) kalendářních dnů, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

Kamenná prodejna

Bořivojova 1136/45, Praha 3

 

Jsme profesionálové

na českém trhu již od roku 1990

 

Doprava

Zásilkovna, PPL, DPD, ČP

 

Dárek zdarma

při nákupu nad 2 000 Kč