Nadační fond AROK

10.10.2018

Spouštíme pilotní projekt podporovaného bydlení - Nadační fond AROK. Hlavním posláním naší činnosti je pomoci klientům, kteří trpí duševní poruchou, a jejich blízkým. Nadační fond má za cíl zajistit klientům bydlení k trvalému užívání. Nadační fond nebude zajišťovat pouze bydlení, ale cílem je vytvořit celý bytový komplex, jehož součástí bude i lékař a zdravotnický personál. Ohromný vliv na lidskou psychiku mají i zvířata, klientům tak bude umožněno chovat domácí mazlíčky.

Více na webové stránce www.nadacnifondarok.cz

Abychom mohli náš sen uskutečnit a pomoci tak lidem s duševní poruchou, potřebujeme pomoc i od Vás. Žádáme Vás o příspěvek do Nadačního fondu AROK. Přispět nám můžete na transparentní účet č.

285906366/0300

I malý dar je velká pomoc!


Hlavním posláním Nadačního fondu AROK je pomoci lidem s duševním onemocněním. Cílem naší činnosti není pouze pomoci klientům, kteří trpí duševní poruchou, ale také pomoci jejich blízkým. Onemocnění nemá dopad pouze na osobu, která jí trpí, ale ovlivňuje i okolí, ve kterém se nemocný člověk nachází. Nemoc má dopad na rodiče, příbuzné i na celou společnost. Těmto lidem by měl sloužit náš nadační fond. Za duševní poruchu lidé nemohou. Je to onemocnění, které může postihnout každého z nás. V rámci nemoci nemohou klienti pracovat, nebo si neudrží zaměstnání, jsou často vyčleněni ze společenského života. Jelikož je postižení trvalé a nevratné, potřebují pomoc od svého okolí. Proto jsme se rozhodli založit nadační fond na podporu takto těžce nemocných lidí. Žádáme tedy o pomoc ministerstvo zdravotnictví, společnosti, ale také lidi, kteří mají zkušenost s jakoukoliv formou duševní poruchy, ať už u svých dětí, příbuzných nebo kamarádů. Naším cílem není tyto osoby vyčlenit z běžného života a uzavřít je do oddělených zdravotnických zařízení. Naším cílem je těmto lidem pomoci se znovu zařadit do běžného života v co největším rozsahu, který jim jejich duševní stav dovolí.

Nadační fond má za cíl zajistit klientům bydlení k trvalému užívání. Lidé, kteří onemocní duševní poruchou, mají často problém si najít bydlení. Mají problém i bydlení finančně zajistit, jejich důchod je nedostačující. Musí tedy zatěžovat své blízké, aby jim finančně pomohli. V některých případech nemohou klienti bydlet u svých rodičů ani příbuzných z důvodu jejich postižení. V rámci nemoci jsou příbuzní pod těžkým psychickým nátlakem, musí odolávat atakům svých blízkých. Kvůli onemocnění často klient ubližuje svému okolí hlavně psychickým nátlakem. Chtěli bychom touto cestou odlehčit i rodinným příslušníkům, kteří špatně snášejí zhoršení zdravotního stavu svých blízkých. Toto chráněné bydlení bude fungovat za života opatrovníků, ale i po jejich smrti. Blízcí, kteří se chtějí postarat o své nemocné, budou mít jistotu, že i po jejich smrti bude o duševně choré dobře postaráno.

Nadační fond nebude zajišťovat pouze bydlení, ale cílem je vytvořit celý bytový komplex. Bytový areál bude zajištěn vrátnicí, z důvodu zamezení přístupu cizích osob. Rozhodně nikdo nebude bránit, aby klienta navštívili příbuzní nebo přátelé, nebo aby si klient mohl kohokoliv přivést do svého bytu. Vrátnice bude sloužit pouze jako kontrola před vstupem nežádoucích osob (osoby pod vlivem návykových látek, osoby vykazující agresivní chování, osoby, které se odmítnou legitimovat – jako průvodní jev duševní nemoci pacienti někdy nemají úsudek, jsou velmi důvěřiví a mohou si do bytu pozvat cizí osobu s nečestnými úmysly). Součástí chráněného bydlení bude i lékař. Rádi bychom, aby přímo v areálu byla psychiatrická ordinace, kde bude mít lékař své ambulantní hodiny. Současně by v areálu měl být zdravotnický personál, který by dohlížel na klienty. Pokud budou klienti chtít, bude možnost donáškové služby jídla a podle potřeby i pečovatelská služba. Samozřejmě počítáme s tím, že budou v některých případech klienti hospitalizováni na klinikách, nelze zajistit, aby k tomu nedocházelo, může však dojít k včasnému zásahu v rámci dostupné péče. Výhodou je, že když se klient vrátí z nemocnice, má k dispozici své bydlení, přesně tak jak odcházel, nemusí se tedy bát o ztrátu bytu z důvodu hospitalizace. V případě potřeby budeme spolupracovat s Integrovaným záchranným systémem, který obsahuje složky Hasičského záchranného sboru, poskytovatele zdravotnických služeb a Policii České republiky.

Do budoucna chceme nabídnout i práci, aby se začaly osoby trpící duševní poruchou zapojovat do běžného života. V rámci areálu bude možnost například sekání trávy a péče o zahradu. Pracovat budou pod dohledem odborné osoby. Ohromný vliv na lidskou psychiku mají i zvířata, chování zvířat může mít pro duševně nemocné terapeutické účinky (animoterapie). Rádi bychom v areálu vytvořili zoo koutek s domácími zvířaty, kde by klienti měli možnost se se zvířaty mazlit a podílet se na jejich chovu spolu s personálem areálu. Na psychické myšlení duševně postižených lidí má kladný vliv i změna prostředí, klimatické podmínky a mnohé další. Proto se chystáme pořádat výlety za zážitky, které budou pozitivně působit na zdravotní stav duševně nemocných.

Co by měl do budoucna obsahovat chráněný bytový komplex:

 • Bytové prostory, které budou uzpůsobeny potřebám klientů.
 • Denní psychiatrickou ambulanci s pravidelnými ordinačními hodinami.
 • Zdravotnický personál, který bude dostupný 24 hodin denně.
 • Pečovatelskou službu v případě potřeby klienta.
 • Donášku jídla a prádelnu, pokud nebude klient schopen se o sebe v těchto směrech postarat.  
 • Zabezpečení areálu proti neoprávněnému vstupu cizích osob.
 • V areálu bude zřízen bankomat. Lidé, kteří trpí duševní poruchou, nedokáží často vyžít s penězi z důchodu. Ve spolupráci s bankou lze klientům omezit denní výběr hotovosti, tak aby vystačili na celý měsíc.
 • Vozový park pro potřeby klientů v rámci odvozu k lékaři a k příbuzným.

V rámci využití volného času bude v areálu:

 • Kavárna, kde budou moci klienti vypomáhat.
 • Ateliér, pro rozvoj tvůrčí činnosti. Lidé, kteří trpí duševní poruchou, mají často nadání pro umění.
 • Společenská místnost, kde se mohou všichni společně potkávat.
 • Zavedení zoo koutku, pro chov domácích zvířat.

Možnost práce pro klienty:

 • Údržba zahrady a péče o květiny.
 • Publikační činnost.

Cílem Nadačního fondu AROK je poskytnout chráněné bydlení pro duševně nemocné osoby od věku 18 let. Výše sepsaný soupis bude dále v průběhu realizace chráněného bydlení rozvíjen podle potřeb a přání klientů. Vše bude záležet na Vašem dobrém skutku přispět do Nadačního fondu AROK.

Abychom mohli náš sen uskutečnit a pomoci tak lidem s duševní poruchou, potřebujeme pomoc i od Vás. Žádáme Vás o příspěvek do Nadačního fondu AROK. Přispět nám můžete na transparentní účet č.

285906366/0300

I malý dar je velká pomoc!


Dle §15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, má fyzická osoba možnost, pokud se stane dárcem, si odečíst dar ze základu daně, pokud dojde ke splnění těchto podmínek:

a) Pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč.

b) V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Dle §20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, má právnická osoba možnost, pokud se stane dárcem, si odečíst dar ze základu daně, pokud dojde ke splnění těchto podmínek:

a) Pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období činí alespoň 2 000 Kč.

b) V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

»zpět do archivu novinek

Odběr novinek